Reklamáció


Jótállásra vonatkozó reklamációt a jótállási (garancia) jegy birtokában, illetve olyan termék esetén, ahol jótállási jegy külön nem került kiállításra, termék megvásárlását igazoló számla ellenében tudunk elfogadni mindkét esetben rövid jegyzőkönyv felvételével. 
Szavatossági igénnyel kapcsolatos reklamációt a termék megvásárlását igazoló számla ellenében és rövid jegyzőkönyv felvételével fogadunk el. Minden esetben a termék ottléte, székhelyünkre való visszajuttatása szükséges. 
Amennyiben a reklamációt jogosnak ítéljük, a vevő általi visszajuttatás költségét jóváírjuk, de maximálisan csak olyan mértékben, ami nem haladja meg az EOBD Bt. által kiszámlázott szállítási költséget.

A REKLAMÁCIÓS PROTOKOLL TARTALMA:

olvashatóan kitöltött jegyzőkönyv,
az ügyfél neve és címe,
a termék vásárlását igazoló irat,
a hiba pontos leírása,
amennyiben ismert, a hiba oka.
 

A REKLAMÁCIÓ ÉRVÉNYESSÉGE:
Amennyiben a garanciajegyen nincs máshogy meghatározva, a végtermékre 1 év garanciát vállalunk. Kivételt képeznek azok az árukomponensek, ahol a termék felhasználási ideje bizonyos művelethez kötődik. (pl. beültetés) Ebben az esetben a garancia ezzel a művelettel/idővel behatárolt. A jótállás megszűnik: szakszerűtlen használat, elemi kár, javítási kísérlet vagy az azonosító matrica sérülése esetén, illetve nem vonatkozik: kábel, tartozékok, írható média árukra. Használt komponensek nem reklamálhatók. Amennyiben a mennyiségi egység nem darabszám, (hanem pl. hossz- vagy tömeg), csak akkor fogadunk el reklamációt, ha az áru mennyisége a szállítólevélben feltüntetett értéktől legfeljebb 1%-kal tér el. A kétes eseteket individuálisan orvosoljuk. Az ügyfél reklamációját a reklamáció felülbíráslása követi. Abban az esetben, ha a terméket valaki önhatalmúlag javítani próbálta, vagy egyéb beavatkozást végzett, úgy a termék szavatossága kizárt. A programozható félvezetőket és a külön rendelésre szállított, katalógusunkban nem szereplő termékeket nem áll módunkban visszavenni. Ezután az ügyfelet írásban tájékoztatjuk a reklamáció elfogadásáról ill. visszautasításáról.

Panaszkezelés


Ma már egy valamirevaló ügyfélszolgálatos álmából felkeltve is el tudja mondani, hogy „A panasznak örülni kell, mert a panasz egy lehetőség számunkra, hogy elégedettebbé tegyük partnereinket…” 
Sokak számára ez első hallásra közhelynek tűnik, de vannak, akik ezt valóban komolyan veszik és képesek egy reklamációból is új üzletet kovácsolni.

Célunk, hogy Ön minden szempontból elégedett legyen szolgáltatásainkkal és ügyintézésünkkel. Tudjuk azonban, hogy minden nagy szervezet működése során előfordulhatnak olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban ügyfeleink megalapozott panasszal élhetnek.
Jelen tájékoztatónkkal szeretnénk segíteni Önt abban, hogy véleményét, panaszát egyszerűen és eredményesen juttathassa el azon fórumok részére, amelyek azok gyors megoldásához hozzájárulhatnak.
Üzleti gyakorlatunk alapkövetelménye, hogy ügyfeleink felvetéseit haladéktalanul kivizsgáljuk, és a feltárt hibákat orvosoljuk. Ezért a panaszbejelentéseket rögzítjük, és rendezésüket kiemelt feladatként kezeljük. 

Emellett a beérkezett észrevételeket rendszeresen elemezzük, és ennek eredményeit felhasználjuk szolgáltatásaink továbbfejlesztéséhez is.
Az alábbiakban összefoglaljuk az Ön által igénybe vehető panaszbejelentés rendjét

Szóbeli panasz
Amennyiben megítélése szerint az Ön által kifogásolt eljárás a helyszínen megoldható, vagy egyszerűen orvosolható, esetleg információhiányon vagy félreértésen alapul, kérjük, forduljon:
ügyfélfogadási időben munkatársainkhoz elérhetőségeik valamelyikén! Munkatársaink igyekeznek valamennyi kérdésére választ adni. Amennyiben bármilyen hibára derül fény, kollégáink tájékoztatni fogják a hiba orvoslásának módjáról is.
Amennyiben észrevételeit részletesen és maradandóan kívánja jelezni, vagy esetleg szóbeli panaszát nem az Ön teljes megelégedésére orvosoltuk, Önnek lehetősége van írásbeli panaszbejelentést tenni.

A panasz-bejelentést a beérkezéstől számított max 30 napon belül tudjuk az Ön részére megválaszolni.

Előfordulhat, hogy a panasz kivizsgálása során kiegészítő információkra lesz szükségünk az Ön részéről. Ebben az esetben kérjük ilyen irányú megkeresésünk mielőbbi megválaszolását.

A panasz bejelentésének, orvoslásának lehetőségei

A panasz bejelentésének, orvoslásának lehetőségei eltérőek aszerint, hogy magánszemély Fogyasztó vagy nem magánszemély Panaszos kíván-e további panaszt tenni.
Amennyiben a panaszkezelés nem jár a magánszemély Fogyasztó számára kielégítő eredménnyel, a következő jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére:

online vitarendezési platform

Európai Fogyasztói Központ

Panaszaival fordulhat még:

A lakóhelye szerint illetékes járási hivatal fogyasztóvédelmi hatóságához.

Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez.
A békéltető testületek elérhetőségeit honlapunkon érheti el Cégünk a békéltető testületi eljárásban a jogszabály alapján együttműködési kötelezettség terheli.
Cégünk  az eljárás megindulása esetén igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.
A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából eredő követelésének bíróság előtti jogérvényesítésére a Polgári Törvénykönyv és a Polgári perrendtartás szabályai szerint.


Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Hajdúböszörményi Iroda
Területi irodai munkatárs: Kolozs Gabriella
Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Árpád utca 47.
Telefon/fax: 52/280-089
Mobil: 20/268-0611

 

A Békéltető Testületek elérhetőségei: 
www.bekeltetes.hu
A
z illetékes békéltető testület elérhetőségei:
Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15
Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745  Fax: 06-52-500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu

 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: http://fogyasztovedelem.kormany.hu
Területileg illetékes járási hivatal: http://jarasinfo.gov.hu
Pénzügyi Békéltető Testület: http://felugyelet.mnb.hu/pbt


Jogvita rendezése az online vitarendezési platformon

Amennyiben a vásárló szokásos tartózkodási helye Magyarországtól eltérő uniós tagállamban található,
a társaságunkkal szemben fennálló jogvitájának rendezése érdekében lehetősége van igénybe venni az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platformon nyújtott vitarendezési eljárást. 

Az online vitarendezési platform a következő címen érhető el: http://ec.europa.eu/odr.

GYORS ÜGYINTÉZÉS

Az ön kényelme,és munkánk megkönnyítése érdekében, létrehoztunk több olyan űrlapot is,melyet kitöltve megkönnyítjük önnek az ügyintézést!
Mivel telefonon nem egyszerű mindenkivel egyeztetni,mivel mire beazonosítjuk,mely rendelésről van szó,
vagy éppen mely termékről,több perc is eltelhet, és az sem biztos,hogy érdemben tudunk önnek válaszolni!
Ha nem találja kínálatunkban az önt érdeklő terméket,akkor bizonyos űrlappal képet is csatolhat!
Szintén vannak olyan ürlapok,melyekkel képet,fájlt is küldhet gyorsan,egyszerűen!
Amennyiben kitölti a megfelelő űrlapot,legkésőbb 72 órán belül válaszolni,reagálni fogunk az üzenetére!

A kitöltött ürlapról ön kérhet egy másolatot!

RENDELÉS LEMONDÁSA       ELÁLLÁSI JOG       GARANCIÁLIS ÜGYEK   TÁVIRÁNYÍTÓ JAVÍTÁS   

NEM TALÁLOM AMIT KERESEK   SEGÍTSÉG KÉRÉSE VÁSÁRLÁSHOZ   ÉRDEKLŐDÉS RENDELÉSEMRŐL

PANASZ,REKLAMÁCIÓ    ÉRTÉKELJE WEBSHOPUNKAT   ÁRAJÁNLAT KÉRÉS   NEM TUDOK RENDELNI

PARTNERI,VISZONTELADÓI JELENTKEZÉSI LAP