A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

Kérjük,csak abban az esetben vásároljon web-áruházunkból,ha egyetért az alábbiakkal!
Probléma esetén nem tudjuk figyelembe venni ha ön arra hivatkozik,hogy nem olvasta el a feltételeket!
Rendelése során a fizetési kötelezettséggel járó megrendelés
mezőt kipipálva ön elfogadta,tudomásul vette,és megértette az alábbi feltételeket!
Kérjük olvassa át részletesen! Ha valamiben bizonytalan,keresse ügyfél-szolgálatunkat!

RENDELÉS:
Rendelés kizárólag a webáruházban adható le! Email-ban,telefonon nem tudunk fogadni megrendelést,
mert az esetek 90%-ban valamilyen hiba, téves rendelés, hiányosság, félreértés mindíg van!
Személyes átvétel esetén is szükséges,hogy rendelését leadja!
A raktárkészletünk folyamatosan változik,és csak így tudjuk garantálni,hogy amit vásárol, az meg is legyen,
illetve hogy raktárkészletünk pontosan működhessen!
Ha bizonytalan abban,például kulcs,távirányító rendelés esetén,hogy a megfelelőt választotta-e,akkor lehetősége van kép csatolásra rendelés közben! Így mi tudjuk korrigálni azt,ha ön nem megfelelőt választott!
-Sokan eljönnek személyesen mielőtt rendelnének a webáruházban! Gyakran mondják,hogy volt készleten 1-2 napja...de mivel nem adtak le megrendelést,így nem is lett félretéve a termék! Egy fölösleges út így megspórolható...
Személyes átvétel hétköznap 17 óra után,hétvégén általában egész nap! Kérjük várja meg az értesítőt,melyben egyeztethetünk időpontot!

A megrendelések visszaigazolása elektronikus úton (email)-ben legkésőbb 48 órán belül megtörténik!
A megrendelés visszaigazoló emailt elmentheti,vagy ki is nyomtathatja!
Amennyiben regisztrált felhasználóként használja a webáruházat,korábbi rendeléseit is megtalálhatja,akár újrarendelheti!


A kereskedő és a megrendelő között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető. A kereskedő és a megrendelő között létrejött elektronikus szerződés-, és megkötésének nyelve: magyar. Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését az áruházon keresztül eljuttatja a kereskedőhöz. Megrendelése akkor lép életbe, ha ügyfélszolgálatunk e-mail-ben vagy telefonon is visszaigazolja az Ön megrendelését.
A vételár:A vételár a feltüntetett termékek melletti ár, melyek bruttó áron kerülnek feltüntetésre. 

Számlázás:
 
Cégünk elektronikusan küldi a számlákat! Kérjük fokozottan ügyeljen email címének pontos megadására,mert a számla oda fog érkezni!
Az érkező számlát ki is nyomtathatja,vagy továbbíthatja könyvelőjének! Papír alapú számlát csak külön igény esetén küldünk!
Minden vásárláshoz mellékeljük a számlát! Kivétel nincs! Kérjük az ilyen jellegű kéréseket mellőzze!


fizetési kötelezettséggel járó megrendelés
jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. 
Korábbi,több mint 10 éves kereskedelmi tevékenységünk folyamán rengeteg csomagunk érkezett vissza,melyet valamilyen okból nem vettek át!
Jellemzően ezek utánvételes csomagok...
Ezek a személyek cégünknek minden egyes esetben körülbelül 2000-ft-os költséget okoznak! 

Természetesen előfordulhat,hogy önhibáján kívűl nem tudja átvenni a csomagot,vagy éppen meggondolta magát!
Lehetősége van lemondani a megrendelését 24 órán belül telefonon,SMS-ben,a lenti űrlap kitöltésével,vagy akár egy emailban,melynek semmilyen anyagi vonzata nincs!
LEMONDOM A RENDELÉSEM! Csak egy klikk,és egyszerűen megteheti!

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

További információk

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.  A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
A jelen Szabályzat 2016. január 6. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
 Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.
Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.


A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát és a hulladékkezelési  díjat, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.
Általános teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 72 órán belül.
Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól. Szolgáltató jogosult a részteljesítésre, a Felhasználó előzetes hozzájárulásával.
Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!


ÜGYINTÉZÉS GYORSAN,EGYSZERŰEN

Az ön kényelme,és munkánk megkönnyítése érdekében, létrehoztunk több olyan űrlapot is,melyet kitöltve megkönnyítjük önnek az ügyintézést!
Mivel telefonon nem egyszerű mindenkivel egyeztetni,mivel mire beazonosítjuk,mely rendelésről van szó,
vagy éppen mely termékről,több perc is eltelhet, és az sem biztos,hogy érdemben tudunk önnek válaszolni!
Ha nem találja kínálatunkban az önt érdeklő terméket,akkor bizonyos űrlappal képet is csatolhat!
Szintén vannak olyan ürlapok,melyekkel képet,fájlt is küldhet gyorsan,egyszerűen!
Amennyiben kitölti a megfelelő űrlapot,legkésőbb 72 órán belül válaszolni,reagálni fogunk az üzenetére!

A kitöltött ürlapról ön kérhet egy másolatot!

RENDELÉS LEMONDÁSA       ELÁLLÁSI JOG       GARANCIÁLIS ÜGYEK   TÁVIRÁNYÍTÓ JAVÍTÁS   

NEM TALÁLOM AMIT KERESEK   SEGÍTSÉG KÉRÉSE VÁSÁRLÁSHOZ   ÉRDEKLŐDÉS RENDELÉSEMRŐL

PANASZ,REKLAMÁCIÓ    ÉRTÉKELJE WEBSHOPUNKAT   ÁRAJÁNLAT KÉRÉS   NEM TUDOK RENDELNI

PARTNERI,VISZONTELADÓI JELENTKEZÉSI LAP